Hivatkozás megosztása e-mailben
Nem töltött ki minden kötelező mezőt.
e-mail küldése

Adatvédelem

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, és érdeklődik a Bürkert vállalat és termékei iránt.

Személyes adatainak védelme fontos számunkra, és azt szeretnénk, hogy biztonságban érezze magát, amíg honlapunkon tartózkodik. Védelmet biztosítunk magánélete és személyes adatai számára. Személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmának, a ránk vonatkozó országspecifikus adatvédelmi előírásoknak és az általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”), illetve a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) nemzeti rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

Adatvédelmi beállítások

Itt visszavonhatja hozzájárulását, valamint hozzáadhat vagy letilthat egyes kategóriákat:

Tartalomjegyzék

Adatkezelő neve és elérhetősége

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos jogi aggály esetén adatvédelmi megbízottunkhoz fordulhat a Datenschutz@burkert.com címen.

Melyek a személyes adatok?

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Beazonosíthatónak akkor számít egy természetes személy, ha közvetlen vagy közvetett módon, különösképpen valamilyen jellemző adat hozzárendelése alapján, beazonosítható. Ide számít a név, valamilyen azonosítószám, a helyadatok, valamilyen online azonosító, valamint egy vagy több olyan sajátos jellemző, amelyek az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális hovatartozására utalnak.

Az adatkezelés célja 

A személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának terjedelme és jellege attól függően változik, hogy Ön a honlapunkat csak az általánosan elérhető információk megtekintése céljából látogatja‑e, vagy pedig ezen túlmutató szolgáltatásokat is igénybe kíván venni. Személyes adatainak kezelését vállalkozói tevékenységünk keretében alapvetően szerződéskötést megelőző és szerződéses célokra végezzük. Emellett jogos érdekeink gyakorlása és a törvényi előírások betartása ugyancsak lehet részünkről az adatkezelés célja tartalmi szempontból. Az adatkezelés mindenkori konkrét céljáról a következő részekben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés jogalapja

Személyi adatainak kezelését a következő jogalappal végezzük:   

 • Szerződéskötést megelőző és szerződéses kötelezettségeink teljesítésére (GDPR 6. cikk 1. bek. b))
 • Hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1 bek. a))
 • A jogos érdekeink érvényesítéséhez (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pont)
 • A jogi kötelezettségek teljesítéséhez (GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont)

Emellett az adatkezelés jellege és mértéke szerint megállhatnak további jogalapok az adott országra vonatkozó rendelkezések alapján. Az adatkezelés konkrét jogalapjáról az adott adatkezeléseinknél tájékoztatjuk.

Webhelyünk használata tájékozódási céllal

Amennyiben honlapunkat pusztán tájékozódás céljából keresi fel, alapvetően nem szükséges személyes adatait megadnia. Ilyen esetben a honlap felkeresésekor sokkal inkább csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket az internetböngésző automatikusan elküld számunkra, mint például:

 • számítógépének IP-címe
 • az oldal megtekintésének dátuma és időpontja
 • böngészőjének típusa, verziószáma és beállításai
 • a használt operációs rendszer (Windows, iOS, Linux stb.)
 • az átvitt adatmennyiség és az adatátvitel állapota
 • hogy milyen weboldalról érkezett honlapunkra
 • egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az informatikai rendszereink ellen irányuló támadások megelőzésére szolgálnak.

Ez általában naplófájlok használatával történik. Az adatkezelés célja webhelyünk kompatibilitásának és működésének biztosítása a technikailag kifogástalan használat érdekében, ideértve a hibaelhárítást, valamint a technikai támadások és a használattal való visszaélés elleni védelmet is. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a GDPR 6. cikk 1 f) pontja értelmében vett jogos érdekünk. Jogos érdekünk a webhelyünk rendeltetésszerű üzemeltetésében rejlik. A naplófájlokat töröljük, miután az adatkezelés céljára már nincs szükség rájuk.

Webhelyünk használata további szolgáltatásokra

Amennyiben webhelyünkön vállalatunk egyéb szolgáltatásait is igénybe veszi, adott esetben szükség lehet személyes adatainak megadására. Az, hogy a szolgáltatás nyújtásához milyen személyes adatok szükségesek, az adatbekérő űrlapból, illetve alkalmazásból mindenkor kitűnik. További adatokat önként adhat meg. Az, hogy mely adatok kötelezők és melyek önkéntesen megadhatók abból ismerhető fel, hogy a kötelező adatok mellett mindig csillag (*) látható, illetve „Kötelező mező” megjelölést kaptak. Adatainak kezelését kizárólag azzal a céllal végezzük, hogy az ön által kért szolgáltatást nyújtani tudjuk. A személyes adatok kezelésének jogalapját, illetve azt, hogy személyes adatait mikor töröljük, a konkrét szolgáltatások leírásánál adjuk meg.

Kapcsolat

Kapcsolatfelvételi űrlap

Honlapunkon lehetőséget adunk arra, hogy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lépjen velünk. A kapcsolatfelvétel során a kapcsolati űrlapon megadott személyes adatait csak a kapcsolati űrlapon keresztüli megkeresésével kapcsolatos ügyintézés céljára használjuk. Harmadik félnek csak akkor adjuk át, ha az a megkeresésével kapcsolatos ügyintézéshez szükséges. Az adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont. Személyes adatait töröljük, amikor a kapcsolatfelvétel céljának teljesítéséhez már nem szükségesek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az üzeneteit adott esetben a törvényileg előírt megőrzési kötelezettség alapján meg kell őriznünk. Ebben az esetben a jogalap a GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja.

Kapcsolatfelvétel e-mail útján

Honlapunkon lehetőséget adunk arra, hogy e-mail útján kapcsolatba lépjen velünk. Ennek során gondoljon arra, hogy a titkosítatlan e-mail üzenetek nem jelentenek biztonságos kommunikációt. Nem zárható ki, hogy az ezen az úton küldött adatokat illetéktelenek elolvassák, lemásolják, módosítsák vagy töröljék. A kapcsolatfelvétel során az e-mail üzenetben megadott személyes adatait csak az e-mailen keresztüli megkeresésével kapcsolatos ügyintézés céljára használjuk. Harmadik félnek csak akkor adjuk át, ha az a megkereséssel kapcsolatos ügyintézéshez szükséges. Az adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont. Személyes adatait töröljük, amikor a kapcsolatfelvétel céljának teljesítéséhez már nem szükségesek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az üzeneteit adott esetben a törvényileg előírt megőrzési kötelezettség alapján meg kell őriznünk. Ebben az esetben a jogalap a GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja.

Hírlevél 

Ha szeretne feliratkozni hírlevelünkre, akkor az e‑mail címén kívül szükségünk van annak megerősítésére is, hogy a megadott e‑mail cím tulajdonosa valóban ön, és hogy a hírlevélküldéssel egyetért. Ezeket az adatokat csak azért gyűjtjük, hogy elküldhessük önnek a hírlevelet, és dokumentálhassuk az erre vonatkozó felhatalmazásunkat.  A feliratkozáskor még a következő adatokat gyűjtjük:

 • A kérést küldő számítógép IP-címe
 • A regisztráció napja és időpontja

A feliratkozási eljárás keretében beleegyezését kérjük az adatkezeléshez és utalunk erre az adatvédelmi nyilatkozatra. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja. A regisztráció folyamatának naplózása a GDPR 6. cikk bek. f pontjának megfelelően jogos érdekünk alapján történik, és a hírlevélküldéshez történő hozzájárulásának igazolására szolgál. A hírlevélre történt regisztrációját jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja. Személyes adatait töröljük, amikor az adott cél teljesítéséhez már nem szükségesek.

Hogyan történik a hírlevél kiküldése?

A Hírlevél kiküldése a „ClickDimensions” rendszeréből történik. Ez egy e‑mail marketingmegoldásokat szolgáltató keretrendszer: ClickDimensions LLC, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328, USA. A küldési szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata itt tekinthető meg: http://clickdimensions.com/about/privacy-policy/.

Biztonság 

Honlapunkat és egyéb rendszereinket műszaki és szervezeti jellegű intézkedésekkel védjük annak érdekében, hogy megóvjuk az adatait az adatvesztések, a megsemmisülés, valamint a jogosulatlan személyek általi hozzáférés, módosítás és terjesztés ellen. Kiemeljük, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatainak továbbítása titkosított formában történik. Ehhez a TLS 1.2 (Transport Layer Security) titkosítást alkalmazzuk.

Sütik 

Sütiket használunk a honlapunkon arra a célra, hogy láthassuk mit kedvelnek a látogatóink, és honlapunkat optimalizálhassuk. A sütik olyan rövid szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén eltárolódnak, amikor honlapunkat felkeresi. A sütiket igény szerint bármikor törölheti. Ezáltal azonban előfordulhat, hogy egyes funkciók elérhetetlenné válnak az Ön számára. A sütik törléséhez kérjük, olvassa el böngészőjének súgóját.

További információkat az egyes sütikről és azok céljáról az Adatvédelmi beállítások alatt talál.

Webelemzés 

Google Analytics

Ez a honlap a Google Ireland Limited (székhelye Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) Google Analytics elnevezésű webanalitikai szolgáltatását használja („Google”).  A Google Analytics „sütiket” használ, amelyeket a számítógépen tárol és lehetővé teszik annak elemzését, milyen módon használja a webhelyet. A süti által webhelyünk használatáról generált adatok rendszerint a Google Egyesült Amerikai Államokban található szerverére kerül és ott tárolják őket. A Google ezért az IP-címét az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény más szerződő államaiban előbb lerövidíti. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím kerül továbbításra a Google egy amerikai egyesült államokbeli szerverére és ott lesz lerövidítve. Ennek a honlapnak az üzemeltetője által megbízva a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a honlap Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze a honlapon végzett tevékenységekről, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson a honlap használatával és az internethasználattal kapcsolatban a honlap üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics alkalmazása során továbbított IP-cím nem lesz összevezetve a Google más adataival. A sütik eltárolását megakadályozhatja internetböngészője erre vonatkozó beállításaival. Azonban fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a honlap összes funkcióját teljes mértékben kihasználni. Megakadályozhatja továbbá azt is, hogy a Google összegyűjtse és kezelje a süti által a honlap használatával kapcsolatosan generált adatait (az IP-címet is beleértve) úgy, hogy letölti és telepíti a következő címen található böngésző-bővítményt (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB).

A böngésző-bővítmény telepítése nélkül is megakadályozhatja a Google Analytics adatgyűjtését. Ehhez csak kattintson az alábbi linkre. Egy „opt out” süti kerül elhelyezésre, ami megakadályozza a jövőbeni adatgyűjtést, amikor ezt a honlapot felkeresi:

Süti beállítások módosítása

 

A használati feltételekkel és adatvédelemmel kapcsolatosan bővebben tájékozódhat az alábbi címeken: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html és https://www.google.com/policies/privacy/

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen a honlapon a Google Analytics a „gat._anonymizeIp();” kóddal lett kiegészítve az IP-címek anonimizált gyűjtése (úgynevezett IP-maszkolás) érdekében.

Alkalmazás-analitika a Google Analytics for Firebase szolgáltatással

A Bürkert resistApp alkalmazás felhasználóink számára optimális kialakításához és a folyamatos fejlesztéshez a Google Analytics for Firebase analitikai eszközt használjuk. Az alkalmazásban az Adatvédelem pont alatt található beállításokkal letilthatja a Google Analytics for Firebase által történő adatfeldolgozást.

LinkedIn Analytics és LinkedIn Ads

Weboldalainkon a LinkedIn konverziókövető technológiáját és retargeting funkcióját használjuk. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország. A technológia segítségével személyre szabott LinkedIn hirdetések jeleníthetők meg a weboldal látogatói számára. Jelentések készíthetők vele továbbá anonim módon a hirdetések teljesítményéről és a weboldalakon végzett interakcióiról is. E célra beágyaztuk a LinkedIn Insight tagot a weboldalba, amely kapcsolatba lép a LinkedIn szerverével, amennyiben valaki a LinkedIn fiókjába bejelentkezve meglátogatja ezt a weboldalt.

A LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon található adatvédelmi irányelvei további információkat nyújtanak az adatgyűjtésről, az adatok felhasználásáról, valamint a magánélet védelmére vonatkozó lehetőségekről és jogokról. Ha bejelentkezik a LinkedIn-be, az alábbi linken bármikor kikapcsolhatja az adatgyűjtést: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising 

YOOCHOOSE

Honlapunkon használjuk a YOOCHOOSE elemzési és ajánlási szolgáltatását. A szolgáltató a YOOCHOOSE GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32, 50672 Köln, Németország. A szolgáltatás használata során álnévvel rögzített használati profil hozható létre a kattintási és vásárlási szokásokról. Ennek során sütik elhelyezése is lehetséges. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontjának megfelelően Ön által adott hozzájárulás képezi. A YOOCHOOSE által használt technológiákkal gyűjtött adatokat külön megadott hozzájárulás hiányában nem használjuk fel honlapunk látogatóinak személyes azonosítására, és az álnévhez kapcsolt személyes adatokkal sem vezetjük össze.

Közösségi média

Nyilvánosan hozzáférhető profilokat üzemeltetünk a közösségi hálózatokon. Az általunk használt közösségi hálózatok részletes felsorolását lásd alább. A közösségi hálózatok, mint például a Facebook stb., általában átfogóan elemzik az Ön felhasználói aktivitásait, ha felkeresi honlapjukat vagy egy olyan honlapot, amelyen beépített közösségi média tartalmak (pl. kedvelés-gomb, hirdetési banner) találhatók. Ha felkeresi közösségi médiában való megjelenéseink egyikét, akkor számos adatvédelemmel kapcsolatos adatkezelési folyamat indul el. Részletesen:

Ha be van jelentkezve a közösségi média fiókjába, és így keresi fel a közösségi média felületen szereplő megjelenésünket, akkor a közösségi média felület üzemeltetője ezt a látogatást hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához. Azonban akkor is gyűjthetnek személyes adatokat Önről, ha nincs bejelentkezve vagy nincs is fiókja az adott közösségi portálon. Ilyen esetben az adatgyűjtés például az Ön gépén tárolt sütikkel vagy az IP-címének megállapításával történik. Az így összegyűjtött adatok segítségével a közösségi média portálok üzemeltetői felhasználói profilokat hozhatnak létre, amelyekben az Ön jellemző tevékenységeit és érdeklődését tárolják. Ilyen módon az érdeklődésen alapuló hirdetések megjeleníthetők az Ön számára vagy az adott közösségi média keretein belül, de azon kívül is. Ha rendelkezik fiókkal az adott közösségi hálózatban, akkor az érdeklődésen alapuló hirdetések minden eszközön megjeleníthetők, amin be van vagy valamikor be volt jelentkezve. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy a közösségi média portálok minden egyes adatkezelési folyamatát nem tudjuk lekövetni. Szolgáltatótól függően a közösségi média portálok üzemeltetői tehát adott esetben további adatkezelési lépéseket is végezhetnek. Ennek részleteiről az adott közösségi média portál felhasználási feltételei és adatvédelmi rendelkezései szolgálnak bővebb felvilágosítással.

Jogszabályi háttér

Közösségi médiafelületeink tájékoztató jellegű jelenlétet hivatottak biztosítani az interneten. Ennek kapcsán az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekről van szó. A szükséges esetekben a jogalap szintén a GDPR  6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A közösségi hálózatok által indított elemzési folyamatok többféle jogalapon működhetnek, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetőinek meg kell nevezniük (pl. a GDPR  6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás).

Adatkezelő és jogok érvényesítése

Ha valamelyik közösségi média oldalunkat (pl. a Facebook oldalunkat) felkeresi, akkor a közösségi média felület üzemeltetőjével közös a felelősségünk a látogatás kapcsán indított adatkezelési folyamatokért. Jogait (felvilágosítás, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, adatok hordozhatósága, panasz) alapvetően mind velünk, mind az adott közösségi média portál üzemeltetőjével szemben (pl. a Facebookkal szemben) érvényesítheti. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a közösségi média portálok üzemeltetőivel való közös felelősségünk ellenére sem rendelkezünk teljes mértékben befolyással a közösségi média portálok adatkezelési folyamataira. Lehetőségeink nagymértékben függnek az adott szolgáltató vállalati irányelveitől.

Adatmegőrzés ideje

A közösségi médiában való megjelenésünk révén közvetlenül gyűjtött adatokat töröljük a rendszereinkből, amint az adattárolás célja megszűnik, valamint akkor is, ha Ön erre felszólít minket, vagy az adatok tárolására adott hozzájárulását visszavonja. A tárolt sütik addig az eszközén maradnak, amíg nem törli őket. A kötelező jogi rendelkezéseket – különösen a megőrzési időket – nem érinti. Azoknak az adatainak a tárolási idejére, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetői mentenek el saját célra, nincsen befolyásunk. A részletekről kérjük, tájékozódjon közvetlenül a közösségi hálózatok üzemeltetőinél (pl. az adatvédelmi szabályzatukból, lásd alább).

Közösségi hálózatok részletesen

Facebook

Rendelkezünk egy Facebook profillal. A szolgáltató a Meta Platforms Ireland Limited (székhelye 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország). Hirdetési beállításait a felhasználói fiókjában önállóan testre szabhatja. Ehhez kattintson a következő linkre és jelentkezzen be: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Részletes leírás a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában található: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Használjuk a Twitter mikroblog szolgáltatást. A szolgáltató a Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Saját Twitter adatvédelmi beállításait a felhasználói fiókjában önállóan testre szabhatja. Ehhez kattintson a következő linkre és jelentkezzen be: https://twitter.com/personalization Részletes leírás a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában található: https://twitter.com/en/privacy.

LinkedIn

Rendelkezünk egy LinkedIn profillal. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company (székhelye Wilton Place, Dublin 2, Írország). A LinkedIn használ hirdetési sütiket. Ha le szeretné tiltani a LinkedIn hirdetési sütiket, kérjük, használja a következő linket: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. A személyes adatai kezelésével kapcsolatos részletekért tekintse meg a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatát: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Rendelkezünk egy XING profillal. A szolgáltató a XING AG, Dammtorstraße 29–32, 20354 Hamburg, Deutschland. A személyes adatai kezelésével kapcsolatos részletekért tekintse meg a XING adatvédelmi nyilatkozatát: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

YouTube

Honlapunkon a YouTube szolgáltatónál tárolt videók vannak beágyazva. A szolgáltató a Google Ireland Limited (székhelye Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország). A YouTube sütiket használ az adatgyűjtéshez és a statisztikai jellegű adatelemzéshez. Ezek a statisztikák lehetővé teszik a YouTube számára annak elemzését, hogy milyen gyakran tekintettek meg egy videót, hogy a videót a YouTube-on tekintették-e meg, vagy hogy mely honlapok tartalmazzák beágyazva a videót. Személyes adatai védelme érdekében a beágyazott YouTube-videókat kizárólag kiterjesztett adatvédelmi módban jelenítjük meg. Ez azt jelenti, hogy a YouTube nem tárol sütiket olyan felhasználó számára, aki egy beágyazott YouTube-videót tartalmazó honlapot megtekint, de nem kattint a videóra a lejátszáshoz. Ha a felhasználó a videót megtekinti, akkor a YouTube menthet sütiket a felhasználó számítógépére, de beágyazott videók esetén nem ment el személyes információkat. További információk a YouTube (Google) adatvédelméről itt találhatók: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy.

Bürkert – Virtuális piac

Honlapunk néhány oldalán be van ágyazva a Bürkert – virtuális piac funkció. A beágyazott funkció csak akkor jelenik meg, ha az adatvédelmi beállítások alatt jóváhagyta a szociális média funkciókat. Az ott látható tartalmakat a harmadik félként szolgáltató V-EX Virtual Exhibitions Ltd., Europa Building, Arthur Drive, Hoo Farm Industrial Estate, Kidderminster, Worcestershire, DY11 7RA, UK („V-EX”, „V-Ex”, „v-ex.com”) szerverein tárolják, és innen teszik elérhetővé. Az Ön hozzájárulása lehetővé teszi a harmadik félként szereplő v-ex.com szolgáltató számára, hogy elemezze és nyomon kövesse a Virtuális piac használatát.
A V-Ex adatvédelmi szabályzatának részletei a következő helyen találhatók: https://www.v-ex.com/privacy-policy/

További funkciók és tartalmak

Amennyiben olyan további funkciókat és tartalmakat (pl. térkép vagy fontszolgáltatás) fogunk alkalmazni a webhelyünkön, amelyek révén mi vagy azok szolgáltatója személyes adatokat kezelne, arról ezen a helyen tájékoztatást fogunk adni.

Google Static

Weboldalunkon a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Írország (a továbbiakban: gstatic) szolgáltatását használjuk. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja képezi. A jogos érdek a weboldalunk működésének biztosításában áll. Ennek során az Ön böngészője személyes adatokat is továbbít az Egyesült Államokban található Google LLC. részére. A Google által történő adatkezeléssel kapcsolatban további információkat itt talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de.

Adatai gstatic általi gyűjtését és feldolgozását úgy akadályozhatja meg, hogy a böngészőjében kikapcsolja a szkriptek futtatását vagy böngészőjébe egy szkriptblokkolót telepít.

Google Fonts

Weboldalainkon használunk külső „Google Fonts” betűtípusokat. A Google Fonts a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Írország) cég szolgáltatása. A folyamat során a böngésző személyes adatokat is továbbít az Egyesült Államokban található Google LLC. részére. Az adatkezelés jogalapját a GDPR  6. cikk 1. bekezdés a) pontja képezi. A Google általi adatfeldolgozásról további információk itt találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de.

Google Photos

Weboldalunkon a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Írország (a továbbiakban: ggpht) szolgáltatását használjuk. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja képezi. A jogos érdek a weboldalunk működésének biztosításában áll. Ennek során az Ön böngészője személyes adatokat is továbbít az Egyesült Államokban található Google LLC. részére. A Google által történő adatkezeléssel kapcsolatban további információkat itt talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de.

Adatai ggpht általi gyűjtését és feldolgozását úgy akadályozhatja meg, hogy a böngészőjében kikapcsolja a szkriptek futtatását vagy böngészőjébe egy szkriptblokkolót telepít.

Google Maps

Internetes megjelenésünkben API interfészen keresztül használjuk a Google Maps térképszolgáltatását. A Google Maps funkcióinak a használatához szükség van az ön IP-címének az eltárolására. Ezeket az adatokat rendszerint a Google az Egyesült Amerikai Államokban található szerverére küldi és ott tárolják őket. Erre az adatátvitelre nincs semmilyen befolyásunk. A Google Maps használata az internetes jelenlétünk vonzóbb megjelenése érdekében és azzal a céllal történik, hogy könnyebben megtalálhatók legyünk az internetes jelenlétünkön megadott helyen. Itt a GDPR 6. cikk 1. bek. f pontja értelmében vett jogos érdekről van szó. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatosan bővebben a Google adatvédelmi nyilatkozata tájékoztat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de.

Microsoft Services

Weboldalunk használja a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 által nyújtott szolgáltatást. A folyamat során a böngésző személyes adatokat is továbbít az Egyesült Államokban található Microsoft részére. Az adatkezelés jogalapját a GDPR  6. cikk 1. bekezdés a) pontja képezi.

Akamai (CDN)

Weboldalunkon használjuk az Akamai Technologies Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA németországi fiókja, az Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching (Akamai) Content Delivery Network (CDN) szolgáltatását. Ennek kapcsán a böngészője személyes adatokat továbbíthat az Egyesült Államokban található Akamai Technologies Inc. részére. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja képezi. A jogos érdekünk a weboldalunk teljes körű működésének biztosításában áll. A szolgáltatás nagyobb terhelésnél is biztosítja az adatok és információk gyorsabb, biztosabb betöltését. Közelebbi információkat az Akamai Technologies Inc. adatvédelméről az alábbi címen érhet el: https://www.akamai.com/en/legal/compliance/privacy-trust-center.

Ibexa

Honlapunkon használjuk az Ibexa AS, Solligata 2, 0254 Oslo, Norvégia egy szolgáltatását. Az adatkezelés kizárólag anonimizált adatokat érint. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja képezi. A jogos érdek a marketingünk fejlesztésében áll.

Monotype GmbH

Az oldal a betűtípusok egységes megjelenítéséhez úgynevezett webes betűtípusokat használ, amelyeket a Monotype GmbH, Spichernstraße 2, 10777 Berlin biztosít a fast.fonts.net oldalon keresztül. Az oldalak letöltésekor a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, amivel azután helyesen jeleníti meg a szövegeket és a betűtípusokat. E célból a böngészőnek kapcsolódnia kell a fast.fonts.net szervereihez. Ezáltal a fast.fonts.net tudomást szerez arról, hogy weboldalunkat felkeresték az ön IP-címéről. Az adatkezelés jogalapját a GDPR  6. cikk 1. bekezdés a) pontja képezi. Ha a böngésző a webes betűtípusokat nem támogatja, akkor a számítógép egyik szabványos betűtípusát fogja használni. A webes betűtípusokkal kapcsolatosan további információk találhatók a Monotype GmbH adatvédelmi szabályzatában: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

Bürkert resistApp

A Bürkert resistApp az iTunesból vagy a Google Play Áruházból telepíthető, az adott szolgáltató feltételei szerint. Ha az alkalmazást például az iTunesból telepíti, akkor ez az Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornia, USA 95014. Az alkalmazás letöltéséhez minden felhasználó a saját maga által létrehozott Apple ID azonosítóját használja. Ehhez minden felhasználónak már előzetesen el kellett fogadnia az Apple felhasználási feltételeit. Az Apple adatvédelmi irányelveiről részletesen az alábbi linken tájékozódhat: https://www.apple.com/uk/privacy/. A Google Play Áruház útmutatásai és adatvédelmi nyilatkozata pedig a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu címen található meg.

eShop/MyBürkert

Ha az eShopot vagy a MyBürkert ügyfélportált kívánja használni, akkor adott esetben személyes adatokat is meg kell adnia. Hogy pontosan milyen adatokra van szükségünk Öntől, azt az aktuális beviteli mező tartalmazza. Az Ön által az eShop vagy a MyBürkert használata során megadott személyes adatokat kizárólag az Ön megrendelésének feldolgozása (eShop) vagy a MyBürkert használatának biztosítása céljából kezeljük. Az adatokat csak akkor adjuk át harmadik félnek, ha ez az Ön megrendelésének feldolgozásához vagy a MyBürkert használatához szükséges (pl. panaszkezelés esetén). Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja képezi. Az Ön személyes adatait töröljük, ha azokra már nincs szükség az Ön megrendelésének teljesítéséhez vagy a MyBürkert használatához, és a törlést nem akadályozza az adatok kötelező megőrzésére vonatkozó törvényi előírás. Ebben az esetben a további adattárolás jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pontja képezi.

Olark Live-Chat

Honlapunkon az Olark élő csevegőrendszerét használjuk. A csevegési előzményeket elmentjük, és az Ön által küldött mellékleteket 30 napig megőrizzük. Annak érdekében, hogy megfelelő tanácsokkal láthassuk el, szükségünk van a nevére és az e-mail címére a kapcsolatfelvételhez. Ezeket az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek.

Google-hirdetések

Ez a honlap a Google-hirdetések (Google Ads) online hirdetési programot, és ennek részeként pedig a konverziókövetést használja. Amennyiben Ön egy Google hirdetésen keresztül jutott el honlapunkra, a Google-hirdetések egy sütit helyez el a számítógépén. Ezek a sütik 30 nap után elveszítik érvényességüket, és nem szolgálnak személyes azonosításra. Ha a felhasználó felkeresi honlapunk bizonyos oldalait, és a süti még nem járt le, akkor mi és a Google felismerhetjük, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, és át lett irányítva erre az oldalra. Minden Google-hirdetések ügyfél más és más sütit kap. A sütik így nem követhetők nyomon a Hirdetés-ügyfelek honlapjain keresztül.

A konverziós süti használatával gyűjtött információk konverziós statisztikák létrehozására szolgálnak azon Hirdetés-ügyfelek számára, akik a konverziókövetést választották. Az ügyfelek megtudják, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetésükre és lett átirányítva egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra. Azonban nem kapnak semmilyen információt, ami alapján a felhasználók személyét azonosítani lehetne.

Amennyiben nem kíván részt venni a nyomkövetési eljárásban, akkor a Google konverziókövetési sütijét az internetböngészője felhasználói beállításaiban egyszerű módon letilthatja. Így ezentúl Ön nem szerepel a konverziókövetési statisztikákban. A Google adatvédelmi szabályairól bővebben a http://www.google.de/policies/privacy/ oldalon olvashat.

Google Címkekezelő

A webhely használja a „Google Címkekezelőt”. A Google Címkekezelő a webhely címkék kezelésére használatos eszköz. Az eszköz sütimentes terület, nem gyűjt személyes adatokat. Az eszköz más címkék feloldásáról gondoskodik, amelyek a maguk részéről bizonyos körülmények között adatokat gyűjtenek. A Google Címkekezelő ezekhez az adatokhoz nem nyúl hozzá. A tartomány vagy süti szinten elvégzett deaktiválás minden Google Címkekezelővel megvalósított nyomkövető címkére is érvényes lesz (https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/).

ClickDimensions (webes űrlapok)

Weboldalunkon a letöltések mellet található űrlapokhoz, valamint a webináriumokra és a WebEx-webináriumokra történő regisztrációhoz a ClickDimensions LLC, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328, Egyesült Államok szolgáltatását használjuk. Ez biztosítja számunkra, hogy az űrlapokat a CRM (ügyfélkapcsolat‑kezelő) rendszerünkkel elérhessük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja képezi, amennyiben ahhoz hozzájárulását adta. A ClickDimensions adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg: http://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

Címzett és adattovábbítás

A vállalaton belül bizonyos adatkezelési folyamatokat egybefogva kezelünk. Ezeket az egyes vállalati területeink pl. érdeklődések feldolgozásakor központilag felhasználhatják. Feladataink biztosításához és szerződések teljesítéséhez igénybe vehetünk külső vállalkozókat és szolgáltatókat (pl. logisztikai vállalkozók és IT szolgáltatók). Ezen túl kerülhetnek adatok olyan címzettekhez is, akik felé szerződéses vagy törvényi kötelezettségek vagy beleegyezésük alapján továbbadásra kötelesek vagy jogosultak vagyunk.

Adatküldés harmadik országba

Adatküldés harmadik országba (az EU tagállamokon és EGK államokon kívül) csak akkor történik, amennyiben az a szerződés/megbízás/üzletikapcsolat teljesítéséhez, folytatásához szükséges, az új üzletszerzést is beleértve, vagy jogos érdekeink, illetve saját beleegyezése alapján megengedhető, és csak az adatvédelmi jog erre vonatkozóan előírt előfeltételeinek figyelembe vétele mellett.

Információk az Egyesült Államokba történő adattovábbításról

Internetes jelenlétünkben igénybe vesszük amerikai egyesült államokbeli székhelyű vállalatok szolgáltatásait. A szolgáltatások használatának keretében előfordulhat személyes adatok továbbítása az adott szolgáltató egyesült államokbeli szerverére. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok az EU adatvédelmi jog értelmében nem minősül biztonságos harmadik országnak. Az egyesült államokbeli vállalatok kötelesek a biztonsági hatóságoknak személyes adatok kiadására anélkül, hogy ön mint érintett ez ellen jogi úton kellő módon eljárhatna. Ebből kifolyólag nem zárható ki teljesen, hogy az Egyesült Államok hatóságai (pl. titkosszolgálatok) az egyesült államokbeli szervereken található adatait megfigyelési célból kezelik, kiértékelik és állandó jelleggel tárolják. Erre az adatkezelési tevékenységre nincsen befolyásunk.

Adatainak törlése 

Személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az az adott célra szükséges, illetve amíg az adatkezelésre már nem áll fenn jogalap (pl. az adatkezelésbe adott beleegyezés visszavonása). Ennek során a törvény által előírt megőrzési és tárolási határidőket vesszük figyelembe.

Online fiókja kikapcsolásával párhuzamosan az Ön e-mail címéhez kapcsolódó mentett adatokat is kikapcsoljuk a rendszereinkben. Kivéve, ha a törvényes megőrzési kötelezettség alapján (GDPR 17. cikk (3) bekezdés b) pontja) vagy jogi igények alátámasztásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez (vö. GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja) hosszabb időtartamú tárolásra van szükség.

Az Ön jogai

Önnek jogában áll, hogy

 • ingyenesen tájékoztatást kapjon tőlünk az általunk tárolt személyes adatairól (hozzáférési jog)
 • megerősítést kérjen tőlünk arra vonatkozóan, hogy kezelünk-e önt érintő személyes adatokat (megerősítéshez való jog)
 • kérje, hogy késedelem nélkül töröljük az önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az adatkezeléshez már nem szükségesek és a GDPR további törlésre vonatkozó feltételei is teljesülnek (törléshez való jog).
 • az önre vonatkozó pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését és kiegészítését kérje (helyesbítéshez való jog).
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérje (adatkezelés korlátozásához való jog)
 • az önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (az adathordozhatósághoz való jog)
 • tiltakozzon nálunk a személyes adatainak kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog)
 • Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (jog egyedi esetben történő döntéshez).
 • a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonni.
 • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, ha megítélése szerint a személyes adatainak kezelése megsérti GDPR rendeletet (panasztételi jog).

Jogaival kapcsolatosan további információkért kérjük forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Adatvédelmi nyilatkozatunk változásai 

Annak érdekében, hogy adatvédelmi nyilatkozatunk mindig megfeleljen a hatályos jogi előírásoknak, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosíthassuk. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha az adatvédelmi nyilatkozatot új vagy módosított szolgáltatások, például új szervizszolgáltatások miatt szükséges módosítani. Ilyenkor az új adatvédelmi nyilatkozat akkor lép érvénybe, amikor következő alkalommal felkeresi kínálatunkat.

Ügyfelekkel és beszállítókkal kapcsolatos információk a GDPR 13. cikke/14. cikke szerint

A felelősség kizárása

Tartalomért való felelősség

A Bürkert honlap oldalainak tartalmát a legnagyobb gondossággal hoztuk létre. Azonban nem vállalhatunk felelősséget a tartalmak helyességért, teljességért és aktualitásért. A multimédia-törvény (Telemediengesetz, TMG) 7. § 1. bek. alapján Szolgáltatóként az általános jogszabályok szerint vagyunk felelősek az ezeken az oldalakon megjelenő saját tartalmakért. Azonban a multimédia-törvény 8–10. §-ai szerint Szolgáltatóként nem vagyunk kötelesek felügyelni harmadik fél által közvetített vagy tárolt információkat, vagy illegális tevékenységre utaló körülményeket vizsgálni. Az általános jogszabályokba foglalt, információk eltávolítására vagy azok felhasználásának letiltására vonatkozó kötelezettségek változatlanul fennállnak. Az ilyen irányú felelősség azonban csak attól az időponttól fogva áll fenn, amikor egy konkrét jogsértésről tudomást szerzünk. Amint ilyen jogsértésekről tudomást szerzünk, akkor azonnal eltávolítjuk az érintett tartalmakat.

Linkekért való felelősség

Ajánlatunkban harmadik felek külső weboldalaira mutató linkek találhatók, amelyek tartalmára nincs ráhatásunk. Így ezekért az idegen tartalmakért semminemű felelősséget nem tudunk vállalni. A linkeken keresztül elérhető oldalak tartalmáért minden esetben az adott oldal szolgáltatója vagy üzemeltetője felelős. A linkeken keresztül elérhető oldalakat a link létrehozásakor ellenőriztük az esetleges jogsértések tekintetében. A linkek létrehozásának időpontjában nem találtunk illegális tartalomra utaló jeleket. A linkeken keresztül elérhető oldalak tartalmának folyamatos ellenőrzése, jogsértés konkrét bizonyítéka hiányában, nem elvárható. Amint valamilyen jogsértésről tudomást szerzünk, akkor azonnal eltávolítjuk az érintett linkeket.

Szerzői jog

A Bürkert által létrehozott és ezeken az oldalakon megjelentetett tartalmak és munkák a német szerzői jogi törvény hatálya alá tartoznak. A sokszorosításhoz, átdolgozáshoz, terjesztéshez és a szerzői jogi törvény keretein kívül eső bármilyen felhasználáshoz a mindenkori jogtulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges. Az oldalak letöltése és másolása csak magánjellegű, nem kereskedelmi célú, felhasználáshoz engedélyezett. Az oldalon szereplő olyan tartalmak esetében, amiket nem az üzemeltető hozott létre, a harmadik fél szerzői jogait figyelembe vesszük. A harmadik féltől származó tartalmaknál ezt a tényt rendszerint fel is tüntetjük. Ha ennek ellenére tudomást szerezne szerzői jogok megsértéséről, kérjük, hívja fel erre a figyelmünket. Amint valamilyen jogsértésről tudomást szerzünk, akkor azonnal eltávolítjuk az ilyen tartalmakat.